Alles over een uitvaart in Enschede

Uitvaartverzekering

Een uitvaart is doorgaans een kostbare aangelegenheid. Daarom kan het verstandig zijn om bij leven geld te sparen voor je toekomstige uitvaart of om je te verzekeren voor de uitvaart. Er zijn diverse verzekeraars die uitvaartverzekeringen aanbieden. Ze bieden diverse pakketten aan, maar in hoofdlijnen kan er worden gekozen uit twee soorten uitvaartverzekeringen. Het gaat dan om een kapitaalverzekering of een naturaverzekering.

Wij verzorgen uitvaarten ongeacht waar en of iemand is verzekerd

Topuitvaarten verzorgt uitvaarten voor iedereen. Het maakt daarbij niet uit of iemand wel of niet is verzekerd. Ook verzekerden zijn nagenoeg altijd veel voordeliger uit wanneer wij de uitvaart verzorgen in plaats van de verzekeraar. Bel voor informatie of om een uitvaart te regelen met nummer: 088 – 848 82 27 24/7.

Kapitaalverzekering


Een kapitaalverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar na overlijden een in de polis overeengekomen bedrag zal uitbetalen. De nabestaanden zijn hierbij helemaal vrij in de keuze van de uitvaartondernemer.

Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering is iemand verzekerd van bepaalde diensten en producten voor de uitvaart. Doorgaans wil de verzekeraar de uitvaart het liefst zelf verzorgen. Daarom hebben deze verzekeraars meestal een eigen uitvaartbedrijf. Door de grote van de verzekeraar kan men inkoopvoordeel krijgen. Het staat nabestaanden helemaal vrij om alsnog te kiezen voor een andere uitvaartondernemer. Men moet er in dat geval wel rekening mee houden dat de verzekeraar mogelijk een lager bedrag zal uitkeren dan de waarde van de uitvaart die staat beschreven in de polis. Het is daarom verstandig om altijd eerst contact op te nemen met de verzekeraar om te vragen welk bedrag er uitgekeerd zal worden als men kiest voor een andere uitvaartondernemer. De familie zou dan aan de uitvaartondernemer van keuze kunnen vragen of die de uitvaart kan verzorgen voor dat bedrag.

Kijk voor uitgebreide informatie over uitvaartverzekeringen en de voorwaarden op www.uitvaartverzekering.com.

Uitvaartverzekeringsregister

Uitvaartverzekeringsregister.nl voorkomt ‘vergeten’ uitvaartpolissen

Het komt maar al te vaak voor. Een (ver) familielid overlijdt, en als nabestaande weet je eigenlijk niet of de overledene een uitvaartverzekering had. Als je dan ook geen verzekeringspapieren kan vinden, wordt het heel moeilijk om te achterhalen of en waar iemand verzekerd is.

Sinds december 2015 is er een site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: http://www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het Burger Service Nummer (BSN) en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten. Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.