Alles over een uitvaart in Enschede

Lichaam ter beschikking stellen

In Nederland zijn drie vormen van lijkbezorging toegestaan, de meest gekozen is cremeren, daarna begraven en heel soms kiest men er voor om het lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Als een lichaam ter beschikking wordt gesteld aan de wetenschap dan wordt het gebruikt voor onder andere de opleiding van studenten. Soms worden deze lichamen ook gebruikt voor verder onderzoek of gebruiken artsen ze om zich voor te bereiden op een moeilijke operatie.

Een lichaam mag alleen ter beschikking worden gesteld aan een anatomisch instituut. Het Medisch Spectrum Twente (MST) is geen anatomisch instituut. Enschedeërs die hun lichaam ter beschikking willen stellen kunnen daarvoor contact opnemen met een van de anatomische instituten in Nederland. Men moet er overigens wel rekening mee houden dat deze instituten vaak al voldoende mensen op de inschrijflijst hebben staan waardoor het niet altijd mogelijk is om je aan te melden voor lichaamsdonatie. Kijk voor een overzicht van de anatomische instituten op de website van de transplantatiestichting.Daar staat ook een actuele lijst met gegevens over beschikbaarheid en mogelijkheden om aan te melden.

Uitvaart kan wel geld kosten

Het kan zijn dat iemand wel is ingeschreven als lichaamsdonor, maar dat het lichaam na overlijden toch niet geaccepteerd wordt. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Denk daarbij aan mensen die ernstig zijn verwond na een ongeval of zelfdoding. Het is daarom altijd belangrijk om er toch rekening mee te houden dat er een ‘gewone’ uitvaart geregeld moet worden en dat daar dus ook kosten voor gemaakt worden. Het komt voor dat mensen kiezen voor lichaamsdonatie omdat ze daarmee willen voorkomen dat hun nabestaanden moeten opdraaien voor de kosten van de uitvaart.

Uitgebreide informatie over lichaamsdonatie is te vinden in de infotheek van Uitvaart.nl in het hoofdstuk Ter beschikking stellen van de wetenschap.