Alles over een uitvaart in Enschede

Crematorium Enschede

De meeste inwoners van Enschede die kiezen voor crematie worden gecremeerd in het crematorium van Crematoria Twente aan de Usselerrietweg in Enschede. Elke familie mag helemaal zelf bepalen hoe de uitvaart er uit komt te zien.

Crematie regelen in Enschede


Bel Topuitvaarten: 088 – 848 82 27 (24/7)

Het crematorium


Het crematorium is de plaats waar de lijkverbranding plaats vindt. Meestal wordt voorafgaande aan de crematie eerst een uitvaartplechtigheid gehouden. De meeste families kiezen er voor om deze plechtigheid te houden in de aula van het crematorium.

Doorgaans wordt de directe familie opgevangen in de familiekamer van het crematorium. Soms kiezen nabestaanden er voor om de kist met de overledene eerst ook nog geopend te plaatsen in de familiekamer. Voor de plechtigheid dan begint kan de familie de kist in intieme kring sluiten. Het is uiteraard ook mogelijk om de kist open te houden tijdens de dienst. In dat geval zal deze worden gesloten na de plechtigheid.

De belangstellenden van de crematie worden opgevangen in de algemene ontvangstruimte. Als het tijd is dan gaan de belangstellenden naar binnen. In de aula zijn de voorste plaatsen gereserveerd voor de directe nabestaanden. Meestal komen zij binnen als de belangstellenden al zitten, maar het is aan de familie zelf om te bepalen hoe de volgordes lopen.

Aan het einde van de plechtigheid gaan de belangstellenden en de directe nabestaanden doorgaans naar de condoleance. De overledene wordt dan (al dan niet in het bijzijn van een aantal nabestaanden) overgebracht naar de ovenruimte.

De ovenruimte

De kist met de overledene wordt geplaatst op de invoermachine van de crematieoven. Een medewerker van het crematorium zal het crematieproces vervolgens opstarten op het touchscreen van de crematieoven. De ovendeur gaat open en de kist wordt ingevoerd, als de kist helemaal in de oven staat gaat de ovendeur weer dicht en begint de crematie.

De crematieoven is aangesloten op moderne filtersystemen. Deze systemen zorgen ervoor dat er eigenlijk alleen nog wat warme lucht wordt uitgestoten. Dat is ook de reden dat er rond het crematorium niets waarneembaar is van een crematie. Meer technische informatie over het crematieproces (o.a. temperaturen, hoe lang duurt een crematie, gebruikte techniek etc) is te vinden in de infotheek van Uitvaart.nl. Kijk daar in het hoofdstuk: De crematieoven.

Na ongeveer vijf kwartier is de crematie voltooid. Een medewerker van het crematorium zorgt ervoor dat alle as wordt opgevangen in een speciale asbus. Deze asbus wordt minimaal een maand bewaard in de algemene nis van het crematorium. Daarna mag de familie de as ophalen. Kijk voor uitgebreidere informatie over asbestemming in Enschede in het hoofdstuk Wat te doen met de as.

De condoleance

Meestal wordt aansluitend aan de uitvaartplechtigheid een condoleance gehouden. De condoleance kan worden gehouden in een van de koffiekamers van het crematorium. De familie kan zelf bepalen hoe de condoleance wordt ingevuld. Soms wordt er nog wat gezegd of bijvoorbeeld een toost uitgebracht op de overledene. Men kan kiezen voor enkel koffie en thee of juist voor een uitgebreide luxe maaltijd.

Het komt ook regelmatig voor dat nabestaanden er voor kiezen om de condoleance te houden in een hele andere locatie. Kijk voor inspiratie voor een persoonlijke condoleance in het hoofdstuk Locaties condoleance Enschede.

Crematoria Twente (vestiging Enschede)
Usselrietweg 40
7546 PE Enschede