Alles over een uitvaart in Enschede

Palliatieve zorg

Als mensen van hun specialist hebben gehoord dat de ziekte die ze hebben niet meer te genezen zijn dan verandert de zorg. De zorg is niet langer gericht op het beter maken van de patiënt. De zorg zal zich gaan richten op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn of haar naasten.

Palliatieve zorg is niet alleen van medische aard, maar heeft ook betrekking op geestelijke zorg en hulp in het huishouden. Palliatieve zorg is er ook voor de directe nabestaanden die in de laatste levensfase van hun dierbare ook een hele moeilijke tijd doormaken. Veel van deze directe naasten zijn zelf ook mantelzorger voor hun dierbare.

In 2002 heeft de World Health Organization (WHO) een nieuwe definitie vastgesteld voor palliatieve zorg. Die definitie is nog steeds van toepassing en geeft een duidelijk beeld van wat palliatieve zorg omvat. De gehele definitie is terug te vinden (in het Engels geschreven) op de website van de WHO.

Definitie palliatieve zorg (WHO)

‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

Samen het afscheid voorbereiden

Vaak gaan mensen die ongeneeslijk ziek zijn, samen met hun dierbaren in de laatste levensfase ook nadenken over het afscheid. Het geeft veel mensen in deze situatie een rustgevend gevoel als alles voor de uitvaart is geregeld. Topuitvaarten kan je helpen om het afscheid voor te bespreken. Je kan ons ook bellen met vragen over tarieven. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 – 848 82 27 (24/7).

Wie leveren palliatieve zorg in Enschede?

Er zijn diverse organisaties in Enschede die palliatieve zorg leveren. In grote lijnen gaat het om commerciële organisaties en vrijwilligersorganisaties.

Huisarts
De meeste mensen hebben in de loop van de jaren een vertrouwensrelatie opgebouwd met hun eigen huisarts. Het kan daarom heel vertrouwd voelen om met de eigen huisarts te kijken naar de zorg die nodig is in de laatste levensfase. De huisarts weet precies welke zorg er allemaal geleverd kan worden en welke organisaties in Enschede het beste zijn op het gebied van palliatieve zorg. De huisarts kan samen met andere hulpverleners een zorgplan maken waarbij het vaak zo is dat de zorgvraag groeit naarmate de ziekte vordert.

Om in aanmerking te komen voor palliatieve zorg heeft iemand een zogenaamde indicatiestelling nodig van het CIZ. De huisarts kan helpen bij het aanvragen van de indicatiestelling. Mensen die nog onder behandeling staan van een specialist kunnen gerust ook de hulp van hun huisarts inschakelen. Het is daarom altijd verstandig om contact op te nemen met de huisarts.

Leendert Vriel
De stichtingen VPTZ en Leendert Vriel helpen mensen om hun laatste levensfase thuis door te kunnen brengen. Vrijwilligers van de stichtingen ondersteunen de mantelzorgers die om de patiënt heen staan.


Kijk voor meer informatie of aanmelding op www.leendertvriel.nl.

Hospice Enschede
Mensen die hun laatste levensfase niet thuis kunnen doorbrengen kunnen gebruik maken van de faciliteiten van Hospice Enschede. Dit is een kleinschalig bijna-thuis-thuis. Het hospice is huiselijk ingericht om mensen zoveel mogelijk een thuis gevoel te geven.
Geschoolde vrijwilligers helpen de gasten van het hospice. De zorg wordt geleverd door de eigen huisarts en mensen van thuiszorg.

Hospice Enschede
Het Bijvank 155
7544 DB Enschede
tel. 053 - 475 30 40
fax. 053 - 475 30 41
E-mail: info@hospice-enschede.nl

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website van Hospice Enschede.

Overlijden in regio Enschede melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206