Alles over een uitvaart in Enschede

Begraafplaatsen in Enschede

De gemeente Enschede kent vier gemeentelijke begraafplaatsen en acht bijzondere begraafplaatsen. De gemeentelijke begraafplaatsen zijn: Oosterbegraafplaats en gedenkpark, Westerbegraafplaats en gedenkpark, R.K. begraafplaats (alleen nog bijzettingen) en de Espoort (alleen nog asverstrooiing) .

Begrafenis regelen in Enschede


Bel Topuitvaarten: 088 - 605 1206 (24/7)

Verschil gemeentelijke begraafplaats en bijzondere begraafplaats


Een gemeentelijke begraafplaats is eigendom van de gemeente. De gemeente Enschede heeft dus vier begraafplaatsen in haar bezit. Bijzondere begraafplaatsen zijn alle begraafplaatsen die niet van de overheid zijn, zoals van stichtingen, kerkgenootschappen en particulieren. Andere overheden dan gemeenten hebben geen begraafplaatsen. De term ‘gemeentelijke begraafplaats’ is in 1991 in de wet gekomen; voordien was de wettelijke term algemene begraafplaats. Die term kom je soms nog wel eens tegen in de naam van begraafplaatsen maar is juridisch/wettelijk achterhaald.

Verschil algemeen graf en particulier graf

Een particulier graf (ook wel eens familiegraf of eigen graf genoemd) is een graf waarvan iemand beschikt over de grafrechten. De grafrechten worden uitgegeven voor bepaalde- of onbepaalde tijd. De eigenaar van de grafrechten mag bepalen wie er in het graf worden begraven. Doorgaans zijn die familieleden. De grafrechten kunnen steeds weer worden verlengd voor een bepaald aantal jaren.

In een algemeen graf worden (maximaal) drie overledenen op volgorde van overlijden begraven. Doorgaans gaat het om overledenen die elkaar bij leven nooit hebben gekend. De grafrechten worden doorgaans uitgeven voor tien jaar. Daarna kan de eigenaar van de begraafplaats besluiten om het graf te ruimen. Het is niet mogelijk om de grafrechten te verlengen. Men kan er wel voor kiezen om de resten van de overledene te herbegraven of cremeren.

Begraafplaatsen in Enschede

Gemeentelijke begraafplaatsen

 • Oosterbegraafplaats en gedenkpark
 • Westerbegraafplaats en gedenkpark
 • R.K. begraafplaats
 • de Espoort


Bijzondere begraafplaatsen
 • Begraafplaats Doodenzorg Glanerbrug
 • R.K. begraafplaats Lonneker
 • R.K. begraafplaats Glanerbrug
 • R.K. begraafplaats Boekelo
 • Hervormde begraafplaats Usselo
 • Joodse begraafplaats Kneedweg
 • Joodse begraafplaats Noord Esmarkerrondweg
 • Joodse begraafplaats Gan Ha-Olam


Oosterbegraafplaats en gedenkpark
De Oosterbegraafplaats is een rijksmonument dat dateert uit 1899. In 1929 zijn er een hoofdgebouw met twee dienstwoningen bij gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school, in dat jaar werd de begraafplaats ook verder uitgebreid.

Men kan op deze begraafplaats nog nieuwe graven huren. Het is ook mogelijk om een overledene bij te zetten in een wandgraf. Deze vorm van begraven kan een mooi alternatief zijn voor mensen die het geen prettig idee vinden om te worden begraven onder de grond of te worden gecremeerd in een crematieoven. Het is ook mogelijk om urnen bij te zetten in de speciale Kamer van Stilte. Ook op de begraafplaats zelf zijn diverse asbestemmingen mogelijk. Op de Oosterbegraafplaats zijn ook enkele gesneuvelde militairen begraven uit de Eerste wereldoorlog (11) en Tweede wereldoorlog (50).

In het hoofdgebouw van de Oosterbegraafplaats is ruimte om een begrafenisplechtigheid te houden. Deze ruimte kan ook worden gebruikt voor de condoleance na de begrafenis. Er kunnen ook grote groepen worden ontvangen.

Oosterbegraafplaats (voorheen Algemene Ooster begraafplaats)
Noord Esmarkerrondweg 407
7533 BL Enschede
Tel: 053-432 3262
Mail: gedenkpark@enschede.nl

Westerbegraafplaats en gedenkpark
De Westerbegraafplaats dateert uit 1921 en werd destijds aangelegd als de gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente Lonneker. Tot 1934 was Lonneker een zelfstandige gemeente, daarna werd het heringedeeld bij de gemeente Enschede. In 1950 is de begraafplaats uitgebreid.

De opvallende ingangspoort en het aulagebouw behoren tot de gemeentelijke monumenten van Enschede. Op de begraafplaats worden nog steeds nieuwe graven uitgegeven. Er is ook een uitgebreid aanbod aan asbestemmingen. Op de Westerbegraafplaats is een speciaal deel voor kindergraven.

In het aulagebouw kunnen uitvaartplechtigheden worden gehouden. Ook zijn er faciliteiten voor een condoleance na de begrafenis. De Westerbegraafplaats heeft een speciaal deel voor islamitische graven, liberaal joodse graven en katholieke graven.

Westerbegraafplaats en gedenkpark
Hengelosestraat 487
7521 AG Enschede
Tel: 053-435 9131
Mail: gedenkpark@enschede.nl

R.K. begraafplaats Gronausestraat
De R.K. begraafplaats aan de Gronausestraat dateert uit 1922 en hoorde bij het voormalige Redemptoristenklooster. In 1980 heeft de gemeente de begraafplaats overgenomen en is de begraafplaats gesloten voor de uitgifte van nieuwe graven. In graven waar mensen nog grafrechten van hebben kunnen nog wel overledenen worden bijgezet.R.K. begraafplaats Gronausestraat
Gronausestraat 405
7533 BM Enschede
Tel: 053- 432 3262
Mail: gedenkpark@enschede.nl

Stadsbegraafplaats de Espoort
Begraafplaats de Espoort dateert uit 1829. De begraafplaats werd gerealiseerd omdat in 1829 bij Koninklijk besluit was bepaald dat begraven in kerken voortaan was verboden. De begraafplaats was eigendom van de Hervormde gemeente en is later overgedragen aan de gemeente. De begraafplaats is al lange tijd gesloten. De laatste begrafenis vond plaats in 1921.


Stadsbegraafplaats de Espoort
Espoortstraat 4, Enschede
Tel: 053- 435 9131

Begraafplaats Doodenzorg Glanerbrug
Begraafplaats Doodenzorg is de algemene begraafplaats voor Glanerbrug. De begraafplaats is meer dan honderd jaar oud en nog steeds in gebruik. Er kunnen enkele graven worden gekocht voor 75 jaar of graven worden gehuurd voor 20 jaar. Het is ook mogelijk om een urn te plaatsen in de urnenmuur of in een urnengraf.

Begraafplaats Doodenzorg Glanerbrug
Veldstraat 66
7532 ZG Enschede
Tel: 06-22729431 (beheerder begraafplaats)
Kijk voor meer informatie: www.doodenzorgglanerbrug.nl

R.k. begraafplaats Glanerbrug
Kerkstraat 14
7532 AT Enschede
Tel: 053 461 1232

R.K. begraafplaats Boekelo
Beckumerstraat 169
7548 BD Boekelo
Tel. 053-428 2694

R.K. begraafplaats Lonneker
Scholten-Reimerstraat 42
7524 CS Lonneker
Tel: 053-435 9377

Hervormde Begraafplaats Usselo
Rosinkweg, Usselo
Mail: info@begraafplaats-usselo.nl
Website: www.begraafplaats-usselo.nl

Joodse Begraafplaats Gan Ha-Olam
Hengelosestraat 487, Enschede
Kijk voor meer informatie op LJG Twente

Joodse Begraafplaats Kneedweg
Kneedweg, Enschede

Joodse Begraafplaats Noord Esmarkerrondweg
Noord Esmarkerrondweg 407

Boerenkerkhof Lonneker

Het Boerenkerkhof aan de Deurningerstraat in Lonneker dateert uit 1829. De begraafplaats dankt haar naam aan het feit dat er veel plattelanders werden begraven. De begraafplaats is sinds 1954 gesloten.

Overlijden in regio Enschede melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206