Alles over een uitvaart in Enschede

Monuta Tymon Stamborg

De steun bij iedere uitvaart

Als echte Tukker en ervaren uitvaartverzorger ken ik de regionale gebruiken als geen ander, maar het is natuurlijk heel goed mogelijk om daar vanaf te wijken. Graag zelfs: dat geeft een uitvaart immers een persoonlijk tintje. Bij ons is iedereen welkom, ongeacht achtergrond, cultuur of geloof. De dood maakt geen onderscheid en dat doen wij ook niet.

De dood is in onze maatschappij nog een beetje een taboe onderwerp. We hebben het er liever niet over. Voor mij geldt dat uiteraard niet. Dat kan ook niet anders als je uitvaartondernemer bent. Daarnaast ben ik onder andere zoon, vader, echtgenoot en vriend. Ook ik heb in mijn persoonlijke leven te maken met verlies en afscheid. Ik kan me daarom inleven in u, de nabestaande. Ik kan me ook voorstellen wat u nodig heeft en wat een optimale dienstverlening in de uitvaartbranche inhoudt. Onze dienstverlening is daar volledig op afgestemd. En daarbij leggen wij de lat hoog.

Missie Monuta Tymon Stamborg
Met passie en liefde voor het vak is het mijn missie om u met een goed gevoel op de uitvaart terug te laten kijken. Na afloop zijn al uw vragen beantwoord en alle mogelijkheden besproken. U heeft het gevoel dat u uw dierbare de uitvaart heeft gegeven, die bij hem of haar past. En u heeft de periode rondom de uitvaart bewust beleefd, want de praktische zaken hebben wij u zoveel mogelijk uit handen genomen. Het verdriet kunnen we niet wegnemen, de zorgen rondom alle keuzes, mogelijkheden en praktische zaken wel. En dat doen we dan ook.

Visie Monuta Tymon Stamborg
Ik geloof in openheid, eerlijkheid en transparantie. Dat loopt als een rode draad door onze dienstverlening heen, van het eerste gesprek tot en met de nazorg. In mijn vak is een goede klik met de nabestaanden van groot belang. Neem daarom gerust contact met me op voor een persoonlijke kennismaking. Bij een kop koffie en een goed gesprek merken we vanzelf of die klik er is.

Keurmerk
Monuta Tymon Stamborg is in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert ons jaarlijks op verschillende onderdelen van de dienstverlening, te weten:

 • heldere afspraken over de uitvoering
 • transparante kostenbegroting
 • goede organisatie van de uitvaart
 • bekwaam personeel
 • doelmatige klachtenafhandeling
 • klanttevredenheidsonderzoek
  Een uitvaartondernemer met een Keurmerk is gegarandeerd deskundig, betrouwbaar en transparant.


  Contact

  Bezoekadres  :  Weth. Beversstraat 104
  7543BN  Enschede
  Postadres  :  Postbus 40056
  7504RB  Enschede
  E-mail  :  tstamborg@monuta.nl
  Web  :  www.monutatymonstamborg.nl
  Telefoon  :  053-4320529 / 06-15505478

  Video Monuta Tymon Stamborg